Föreläsningar

Normens kraft - hur påverkar och påverkas vi?

Sociala normer sägs vara samhällets oskrivna lagar. I vårt samhälle finns en massa outtalade regler, föreställningar och förväntningar som begränsar hur och vem vi får vara. Så,  vad händer när vi inte kan ställa oss till de oskrivna lagarna? När de inte passar för oss?  Hur påverkas vi att agera till följd av rådande normer?

Hur ställer vi oss till andra människor som går utanför normernas ramar?

 

Under den här föreläsningen kommer vi att prata om normer, genus och makt. Vi kommer att lyfta blicken och synliggöra rådande normer, hur vi använder normer och hur vi kan bryta normer för att skapa oss ett friare, rikare liv.

Utbildning

Snart kommer mer info här!